ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN GENT

Boeken Sint-Lucasbibliotheek Gent

 

Dienstverlening

Lidmaatschap

Internen

Studenten en personeelsleden van LUCA School of Arts en de Associatie KU Leuven worden op basis van hun studenten- of personeelskaart als bibliotheekgebruiker geregistreerd en kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheekdiensten.

Externen

Alle andere gebruikers worden geregistreerd als bibliotheekgebruiker op vertoon van hun studentenkaart of identiteitskaart. Ze betalen jaarlijks lidgeld en ontvangen een lidkaart waarmee ze terecht kunnen in alle LUCA bibliotheken.

Externen betalen €10 per jaar. Alumni betalen €5 per jaar. Studenten en personeel Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent betalen €5 per jaar.

Naar boven

 

Lenen

Wie? Naargelang de categorie van gebruiker verschillen de uitleenmogelijkheden en de tarieven voor specifieke dienstverleningen.

Wat? Werken in open kast kunnen meestal geleend worden. Tijdschriften en boeken met een rode of zilveren stip zijn niet uitleenbaar.

Ze kunnen wel in de leeszaal geraadpleegd worden. Kijk na in de online catalogus LIMO of een werk al dan niet uitleenbaar is.

Hoelang? Studenten en personeel LUCA School of Arts & Associatie KU Leuven: 21 dagen.

Andere gebruikers: 14 dagen.

Hoeveel? Personeel LUCA School of Arts & Associatie KU Leuven: maximaal 10 werken.

Studenten LUCA School of Arts & Associatie KU Leuven: maximaal 6 werken.

Andere gebruikers: maximaal 2 werken.

Naar boven

 

Verlengen

Studenten LUCA School of Arts & Associatie KU Leuven: de uitleentermijn kan maximaal met 21 dagen verlengd worden, tenzij het werk gereserveerd werd door een andere gebruiker.

Personeel LUCA School of Arts & Associatie KU Leuven: de uitleentermijn kan maximaal met 63 dagen verlengd worden, tenzij het werk gereserveerd werd door een andere gebruiker.

Andere gebruikers: de uitleentermijn kan niet verlengd worden.

Verlengen kan via de online catalogus LIMO, mail of aan de bibliotheekbalie.

Naar boven

 

Reserveren

Studenten en personeel LUCA School of Arts & Associatie KU Leuven: enkel uitgeleende werken kunnen gereserveerd worden.

Andere gebruikers: reserveren is niet mogelijk.

Reserveren kan via de online catalogus LIMO, mail of aan de bibliotheekbalie.

Naar boven

 

IBL (Interbibliothecair leenverkeer)

Deze dienst zorgt ervoor dat je materialen afkomstig uit de collecties van andere bibliotheken, zowel in binnen- als buitenland, kunt raadplegen, lenen of aanvragen als scan.

IBL-aanvragen zijn enkel mogelijk voor studenten en personeel LUCA School of Arts & KU Leuven.

Indien het gewenste werk aanwezig is in de Sint-Lucasbibliotheek (ook als het uitgeleend is) of in een andere Gentse bibliotheek, is het niet mogelijk een IBL-aanvraag in te dienen. Dit kan gecontroleerd worden via:

Kostprijs:

Naar boven

 

Online toegang

Studenten en personeelsleden van LUCA School of Arts & KU Leuven hebben zowel binnen als buiten de campus online toegang tot de e-collectie.

Externe gebruikers kunnen de e-collectie in de bibliotheek raadplegen.

Naar boven

 

Gebruik van de accommodatie

Internen

Internen kunnen gebruik maken van de ruimte, pc's, wifi en kunnen de catalogus en werken raadplegen.

Teruggebrachte/geraadpleegde boeken en tijdschriften dienen door de gebruiker zelf teruggeplaatst te worden in het rek, op de juiste plaats.

Externen

Externen kunnen eveneens gebruik maken van de ruimte, pc's en kunnen de catalogus en werken raadplegen.

Sint-Lucasbibliotheek Gent biedt wifi-toegang aan bezoekers die lid zijn van instellingen die bij eduroam aangesloten zijn. Eduroam is een internationaal project dat staat voor "EDUcational ROAMing". Bezoekers zonder eduroam kunnen met een bezoekersaccount toegang krijgen tot campusroam.

Teruggebrachte/geraadpleegde boeken en tijdschriften dienen door de gebruiker zelf teruggeplaatst te worden in het rek, op de juiste plaats.

Naar boven

 

Kopiëren, printen en scannen

Scannen (gratis) en kopiëren (betalend) is beschikbaar voor iedereen.

Printen (betalend) is enkel beschikbaar voor studenten en personeelsleden van LUCA School of Arts & KU Leuven

Lees meer over deze dienst.

Naar boven

 

Reglement

Lees er bij twijfel het reglement op na.

Naar boven