ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN GENT

Exterieur Kunstenbibliotheek

 

Dienstverlening

Lidmaatschap

Internen

Personeelsleden en studenten van HOGENT zijn automatisch als leners geregistreerd. Hun personeelskaart of studentenkaart doet dienst als bibliotheekkaart en moet bij elke bruikleentransactie voorgelegd kunnen worden.

Studenten en personeelsleden van de partners van de Associatie Universiteit Gent (Artevelde hogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen en Universiteit Gent) genieten dezelfde rechten en kunnen gratis als leners geregistreerd worden. Hetzelfde geldt voor alumni van HOGENT.

Personeelsleden van de partners (S.M.A.K., Design museum Gent, STAM, HISK en de Gentse Gidsen) kunnen op vraag gratis geregistreerd worden. Dit via een persoonlijke mail naar de Kunstenbibliotheek. Het lidmaatschap wordt aangemaakt voor één jaar en jaarlijks verlengd. Voor de studenten van het HISK geldt dezelfde einddatum als op hun HISK-studentenkaart.

Externen

Personeelsleden en studenten van andere onderwijsinstellingen kunnen zich als lener in de Kunstenbibliotheek laten inschrijven als er hieromtrent een overeenkomst afgesloten werd. Deze inschrijving gebeurt op basis van een geldige identiteitskaart en een geldige personeelskaart of studentenkaart. Het hogeschoolbestuur kan andere groepen structureel toegang verlenen.

Andere externe bibliotheekgebruikers kunnen voor één jaar als lener geregistreerd worden, mits goedkeuring en betaling van €15.

Naar boven

 

Lenen

Wie? Enkel geregistreerde gebruikers kunnen boeken lenen. Geleende werken mogen niet doorgegeven worden aan anderen.

Wat? Alle werken die geregistreerd zijn als uitleenbaar. Kijk dit na in de catalogus van de Kunstenbibliotheek.

Hoelang? De leentermijn bedraagt 3 weken.

Hoeveel? Er kunnen maximaal 5 werken geleend worden.

Naar boven

 

Verlengen

Als niemand anders het werk reserveerde kan de uitleenperiode eenmalig met 3 weken verlengd worden. Verlengen kan online (enkel door studenten en personeel HOGENT), telefonisch, aan de (zelfuitleen)balie of via mail.

Naar boven

 

Reserveren

Ieder (uitgeleend) boek kan gereserveerd worden, via mail, telefonisch of aan de balie. Zodra het werk aanwezig is, wordt men per mail verwittigd en krijgt men 1 week tijd om het werk op te halen.

Naar boven

 

IBL (Interbibliothecair leenverkeer)

Uitleenbare werken die zich in andere HOGENT-bibliotheken bevinden, kunnen aangevraagd en ontleend worden. Deze dienstverlening is gratis voor alle geregistreerde gebruikers. De aanvrager krijgt 2 weken tijd om het materiaal op te halen.

IBL met andere instellingen gebeurt via Impala of bilaterale overeenkomsten. Deze dienstverlening is gratis voor studenten en personeel van HOGENT. Voor alle anderen gelden de Impala-tarieven. De aanvragen worden beperkt tot het binnenland.

Kijk eerst eens na of het gewenste werk zich niet in een andere bibliotheek in je buurt bevindt:

Naar boven

 

Online toegang

De online toegang tot o.a. tijdschriften, e-boeken en databanken is zowel binnen als buiten de Kunstenbibliotheek voorbehouden voor studenten en personeelsleden van HOGENT.

Naar boven

 

Gebruik van de accommodatie

Internen

Men kan voor educatieve doeleinden gebruik maken van de ruimte, pc's, wifi, evenals audiovisueel en educatief materiaal.

Lees meer over connectiviteit binnen de HOGENT.

Externen

Ook externen kunnen gebruik maken van de ruimte, pc's, wifi, evenals audiovisueel en educatief materiaal.

HOGENT biedt wifi-toegang aan bezoekers die lid zijn van instellingen die bij eduroam aangesloten zijn. Eduroam is een internationaal project dat staat voor 'EDUcational ROAMing'. Externen die niet tot een instelling behoren die aan het eduroam-project deelneemt, kunnen gebruik maken van de wifi via hgguest. Wachtwoord en login te verkrijgen aan de balie. Lees meer over connectiviteit binnen de HOGENT.

Lidmaatschap van de Kunstenbibliotheek kan als voorwaarde gesteld worden voor het ter plaatse consulteren van bepaalde werken (bv. kostbare werken).

Naar boven

 

Kopiëren, printen en scannen

Scannen is gratis voor iedereen. Kopiëren is voorbehouden voor studenten en personeelsleden van HOGENT.

Naar boven

 

Reglement

Lees er bij twijfel het reglement op na.

Naar boven