ARCHITECTUURBIBLIOTHEKEN GENT

Over het project

‘Architectuurbibliotheken Gent’ is een samenwerking tussen de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de Kunstenbibliotheek en de Sint-Lucasbibliotheek Gent.

Deze bibliotheken bevinden zich in hetzelfde geografische gebied en hebben voor een groot deel dezelfde doelgroep en doelstellingen. Ze hebben qua inhoud, infrastructuur en werkwijze veel gemeen en vullen elkaar aan.

Het initiatief wil het informatieaanbod voor de gebruikers van de verschillende architectuurbibliotheken duidelijker in beeld brengen en streeft ernaar:

Het project wil de bibliotheken en hun gebruikers ten goede komen en het ‘community’-gevoel versterken.